Psykologi

Psykologi 1 er engasjerende fag fordi man lærer om seg selv og andre menneskers indre prosesser, og samspillet mennesker imellom, og det oppfordres til kritisk tenkning. Faget fokuserer på menneskets tanker og atferd med utgangspunkt i biologiske, psykologiske og sosiale prosesser, og forbindelser mellom dem. Kompetansen du tilegner deg i faget kan være nyttig i mange andre sammenhenger, f.eks. sosiologi, antropologi, medisin, juss, pedagogikk og så videre.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.