Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er et svært dagsaktuelt fag hvor du studerer sammenhengen mellom det lokale og det globale, og engasjerer deg i de problemene våre samfunn står overfor. Faget tar for deg noen av de mest sentrale globale samfunnsutfordringene som nevnt i FNs bærekraftsmål. Hva gjør vi med flyktningestrømmer? Hvordan skaper vi en bærekraftig utvikling? Hvordan kan vi løse utfordringer knyttet til fattigdom og ulikhet, klimaendringer og migrasjon?

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.