Kjemi

Filmen over viser en elevs opplevelse og erfaringer om faget Kjemi. Det er et teoretisk krevende fag, men også praktisk. I faget kjemi veksler undervisningen mellom forelesninger, laboratoriearbeid og oppgaveløsning. Det er viktig å knytte de teoretiske fagkunnskapene til de praktiske forsøkene vi gjør på laboratoriet, så rapportskriving er en sentral og nyttig arbeidsform. Elevenes fagkunnskaper blir i stor grad vurdert i skriftlige prøver og rapporter fra elevforsøk. Vær oppmerksom på at det er ny læreplan i Kjemi 1 fra 2021

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.