Biologi

NB! Det som snakkes om i filmen over er pensum i biologi 2. Vær oppmerksom på at det er ny læreplan i Biologi 1 fra høsten 2021. I faget biologi, veksler undervisningen mellom forelesninger, labratoriearbeid, feltarbeid, diskusjoner og tegning. Det er mye gruppe/par aktivitet, men det er individuell vurdering når det er mulig. Elevenes fagkunnskaper blir i stor grad vurdert i skriftlige prøver. Elevene kan komme opp i muntlig eksamen. Det betyr at det ikke blir avholdt heldagsprøver i biologi 1.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.