Engelskspråklig kultur og litteratur

I Vg3 Engelskspråklig litteratur og kultur diskuterer vi litteratur og forskjellige andre kunstformer. Diskusjon og gruppearbeid blir vektlagt. Innholdet strekker seg fra Shakespeare og teater på 1500-tallet til David Lynch og surrealistisk film. I tillegg til mye muntlig tolkningsarbeid og diskusjon, legger vi vekt på å utvikle skriftlige ferdigheter.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.