Sosiologi og sosialantropolgi

Faget utvikler evnen til å forstå enkeltmenneskers handlinger i sammenheng med samfunnet du er en del av. Hva kan være årsaker til høyreekstremisme eller annen kriminalitet? Hva kan forklare sosial ulikhet og fordeling av makt og goder? Hva er likheter og forskjeller mellom kulturer, og hva kan vi lære av det? Du får innføring i hvordan forske på mennesker og samfunn, lærer om ulike teorier og perspektiver og lærer å selv bli i stand til å utføre egen forskning.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.