Engelsk 1 (erstatter Internasjonal engelsk)

Videoen er en elevs opplevelse og erfaring i faget Internasjonal engelsk. Merk at faget endrer navn og innhold fra høsten 2021. I faget Engelsk 1 blir du enda flinkere til å lese og skrive akademiske tekster på engelsk. Vi analyserer debatter i engelskspråklige land. Dette kan være om politiske forhold, rasisme, menneskerettigheter, helseproblemer, miljøutfordringer, oppfinnelser, økonomiske forhold etc. Det som skjer NÅ i engelskspråklige land er sentralt. Vi leser og skriver akademiske tekster, analyserer litteratur på engelsk, og vi utforsker minst ett selvvalgt emne knyttet til språk, kultur, samfunn eller vitenskap. Læringen skjer gjennom lesing, skriving, film, gruppediskusjoner, forelesninger og samarbeid med medelever og individuelt fordypningsarbeid.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.