Foto og grafikk

I dette faget lærer du om teknisk innføring i kamerabruk, komposisjon og estetikk, grafiske teknikker, bildeanalyse og det å finne inspirasjon til egne arbeider. Du vil lage egne kunstneriske arbeider med utgangspunkt i foto- og trykkteknikker, planlegge og gjennomføre egne prosjekter og eksperimentere med ulike teknikker, materialer, virkemidler og uttrykk.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.