Arkitektur og samfunn

I arkitektur og samfunn lærer du om hvordan arkitektur, natur og samfunn gjensidig påvirker hverandre, viktigheten av å ha et ansvar for hvordan det ser ut rundt oss i samfunnet og utvikle dine praktiske ferdigheter i å tegne og utforme konstruksjoner. Du vil få muligheten til å designe arkitekturtegninger både for hånd og digitalt og samarbeide med byutviklere og andre eksterne.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.