Rettslære

Lov og rett er en byggestein i et demokratisk samfunn. Kjennskap til lover og regler er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Rettslære skal utvikle evnen til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet, og stimulere til refleksjon og kritisk tenkning. Rettslære bidrar til at du kan se saker fra flere sider, kan skille mellom rett og rettferdighet og kan reflektere over om lovene er juridisk og etisk gode. Bruk av juridisk metode setter deg stand til å vurdere og løse konkrete juridiske problemstillinger og konflikter. Faget er praktisk, og det er lite pugging. Du blir dyktig til å argumentere og drøfte, en kompetanse som er svært nyttig enten du skal studere juss eller andre fag.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.