Sosialkunnskap

Sosialkunnskap bidrar i likhet med sosiologi & sosialantropologi til forståelse av individet og samfunnet, og samspillet mellom disse. Du lærer om ulike teorier og perspektiver, og lærer å selv bli i stand til å utføre egen forskning. Faget fokuserer på sosiale forhold. Hvordan bør et samfunn være for å sikre borgernes velferd? Sentrale emner er kriminalitet, rusmiddelmisbruk, barnemishandling og velferdsforskjeller mellom ulike grupper.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.