Samfunnsfaglig engelsk

I Vg3 Samfunnsfaglige engelsk bygger vi på Vg2 Internasjonal engelsk. Vi drøfter internasjonale konflikter og historisk, politiske og sosial-økonomisk prosesser i samfunnet med fokus på Storbritannia og USA. Læringsmetoder er blant annet egne undersøkelser, analyser, framføring og diskusjon.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.

Det er ingen flere videoer å vise.