Design og bærekraft

Dette faget lærer deg ulike metoder for produktutvikling og vil få en større bevissthet rundt hvordan design kan bidra til og påvirkes av bærekraftig utvikling. Du vil også lære om kommunikasjon og presentasjon av eget design, hvordan design er relatert til ulike samfunnsutfordringer og utvikle en forståelse for de prosesser som ligger bak ulike designløsninger.

Du kan lese mer om faget ved å trykke her.